Veelgestelde vragen over mijnMCL (2024)

In de bezoeksamenvatting vindt u de medicatie bij ontslag. Medicatie die thuis gebruikt of gebruikt heeft, is niet zichtbaar in mijnMCL.

Ga in mijnMCL naar Bezoeken > Afspraken en bezoeken > klik op de betreffende opnamedatum.

Bij het tabblad Medicatie bij ontslag ziet u een overzichtsdocument dat gemaakt wordt bij uw ontslag uit het ziekenhuis. Het document bevat gegevens van uw recepten, allergieën en relevante laboratoriumgegevens die nodig zijn voor de overdracht naar apotheek en andere zorgverleners. Dit medicatieoverzicht wordt naar de Poliklinische apotheek gestuurd. Daar kunt u uw medicijnen ophalen als u weer naar huis gaat.

In de bezoeksamenvatting staat alleen informatie over de medicijnen die u moet gebruiken na ontslag. De informatie bij “Medicatie bij ontslag” is uitgebreider.

 • 1. Medicatieoverzicht op datum:

  • Hier staan uw persoonsgegevens.
  • Beoordeeld door zorgverlener: uw gegevens zijn altijd beoordeeld, anders worden ze niet zichtbaar in mijnMCL. Dit wordt echter niet altijd aangevinkt.
  • Geverifieerd door patient: Dit is vaak niet ingevuld omdat het overzicht aangemaakt wordt op het moment dat het geprint wordt. Pas daarna vindt het ontslaggesprek plaats, waarin de verpleegkundige de medicijnen met u bespreekt. Het overzicht wordt dus wel met u besproken.
  • Dosseerschema: Sommige patiënten hebben een ingewikkeld schema voor het innemen van meerdere medicijnen. Het is handig voor zorgverleners dat dit aangegeven wordt, zodat men weet dat deze patiënt dan extra uitleg nodig heeft..


  2. ICA-gegevens (Intoleranties, Contraindicaties en Allergieën)

  Intoleranties en allergieën, samen ook wel overgevoeligheden genoemd, geven aan of de patiënt overgevoelig is voor bepaalde genees- en/of hulpmiddelen. Bij contra-indicaties gaat het om verschillende aandoeningen van een patiënt die niet, of slechts onder bepaalde voorwaarden, samengaan met het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Aangezien deze reacties kunnen leiden tot zeer ernstige complicaties is het belangrijk dat de apotheek uw meest actuele ICA-gegevens kan inzien. Daarom staan ze in dit overzicht.

  • Omschrijving: om welke stof/medicijn gaat het
  • Type: is het een intolerantie, allergie of contra indicatie
  • Startdatum: dit is de datum dat de allergie/contra-indicatie geregistreerd is in uw dossier
  • Stopdatum: meestal leeg, aangezien een allergie blijvend is.
  • Opmerking: hier kan de arts vermelden wat oa de reactie is bij gebruik van de stof bijv jeuk huiduitslag
  • Geverifieerd: of de arts het beoordeeld heeft
  • Rapporteur: de zorgverlener die de allergie geverifieeatrd heeft.


  3. Meest recente opnamedatum:
  Dit is de datum dat u bent opgenomen.


  4. Huidige medicaties
  Hier ziet u een overzicht van de medicijnen die u moet gebruiken vanaf de dag dat u met ontslag ging.

  Let op: dit gaat om een momentopname. Het kan zijn dat er sinds uw ontslag dingen veranderd zijn. U heeft misschien nieuwe medicijnen gekregen of u bent misschien gestopt met medicijnen. Geef wijzigingen altijd door als u weer een bezoek brengt aan het MCL.

  • Medicatie: De stofnaam van het medicijn + sterkte. Let op: de stofnaam van het medicijn is niet hetzelfde als de merknaam van het medicijn.
  • Start: Datum vanaf wanneer u het medicijn moet innemen. Als u een medicijn al lang gebruikt, kan de datum in het verleden liggen.
  • Stoppen: hier staat eventueel een datum als u het medicijn maar tijdelijk hoeft te gebruiken. U gebruikt het dan tot deze datum.
  • Dosis: hoe vaak u het medicijn moet gebruiken en in welke hoeveelheid werkzame stof.
  • Opmerking: De arts kan hier een opmerking toevoegen voor de apotheek.
  • Toedieningsweg: hoe u het medicijn moet gebruiken.
  • Voorschrijver: de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.


  5. Gestopte medicatie:
  Middelen die u voor opname gebruikte en na en/of tijdens opname gestopt zijn.
  Belangrijk: het kan zijn dat u een medicijn na ontslag nog wel moet gebruiken, maar in een andere sterkte, vorm, dosering etc. Dan staat het medicijn wel bij gestopte medicatie, maar ook bij huidige medicatie, maar dan met de andere dosering, sterkte etc.

  6. Ziekenhuismedicatie
  Alle medicijnen die u tijdens u w opname heeft gehad.

  7. Laatste resultaat componenten
  Hier kunnen de meeste recente uitslagen van laboratoriumonderzoek staan, die voor de apotheek relevant zijn, zoals nierfunctie, natrium- en kaliumgehalte van het bloed.

Een allergie kan soms wel en soms niet belangrijk zijn voor uw medische behandeling. In uw dossier (en dus in mijnMCL) vermelden wij daarom alleen de allergieën die we echt moeten weten om risico’s en complicaties te voorkomen. Het kan dus gebeuren dat u een allergie doorgeeft, maar dat dit niet door uw arts wordt toegevoegd aan uw dossier.

Wellicht is het medicijn al lang geleden voorgeschreven door een vroegere arts of door een art-assistent/zaalarts waarvan u de naam niet kent.

 • Er zijn verschillende manieren om een medicijn te gebruiken. In het overzicht worden hiervoor medische termen gebruikt. Hieronder geven we uitleg wat deze termen betekenen.

  • Auriculair: via het oor (druppel, zalf, creme)
  • Dermaal: via de huid (bijvoorbeeld creme, zalf, pleister, gel, poeder.)
  • IM intramusculair: injectie in de spier
  • Inhalatie: via de longen (bijvoorbeeld inhalator, spray, gas, aerosol)
  • Intraveneus: via een infuus
  • Nasaal: via de neus (druppels, spray)
  • Oculair: via het oog (druppel, zalf, creme)
  • Oraal: innemen via de mond (Bijvoorbeeld een tablet, capsule, poeder, korrel (granule), suspensie, oplossing.)
  • Rectaal: Via de anus (Bijvoorbeeld een zetpil of klysma)
  • Subcutaan: injectie onder de huid
  • vagin*al: inbrengen in de vagin* (Bijvoorbeeld een ovule (soort zetpil))

U kunt uw vraag stellen aan uw eigen apotheek of aan de Poliklinische Apotheek Leeuwarden (PAL). Dit is de apotheek in de centrale hal van het MCL.

Nee. Uw huisarts heeft geen inzage in dit overzicht.
Alleen uw eigen apotheek krijgt dit overzicht toegestuurd via de Poliklinische Apotheek Leeuwarden (PAL). Dit is de apotheek in de centrale hal van het MCL. De PAL ontvangt het overzicht van het MCL.

Dit kan, u kunt het overzicht bijvoorbeeld uitprinten. Houdt u er rekening mee dat het overzicht een momentopname is met informatie van de dag van uw ontslag.

In mijnMCL staat een medicijnoverzicht bij het onderdeel “gezondheid”. Dit is het overzicht van uw thuismedicatie die bekend was bij uw laatste bezoek aan het MCL. Bijvoorbeeld bij een polikliniekbezoek of opname. Dit is dus wellicht niet meer actueel.

Voor een volledig en actueel medicijnoverzicht verwijzen we u naar uw eigen apotheek.

Nee, dat is momenteel niet mogelijk.

Technisch is het niet mogelijk om uw meest actuele gegevens weer te geven in mijnMCL. Het MCL weet niet of u na de ontslagdatum nog andere medicijnen heeft gekregen of bent gestopt met bepaalde medicijnen. Dit wordt niet automatisch aan het MCL doorgegeven. Uw eigen apotheek heeft het totale en actuele overzicht van uw medicijnen.

Bij elk bezoek aan MCL worden uw medicatiegegevens automatisch opgevraagd uit het LSP (landelijk schakelpunt) als u daarvoor toestemming heeft gegeven:

 • Bij een opname worden deze gegevens met u doorgenomen tijdens het medicatiespreekuur en aangepast aan uw dossier.
 • Bij een polikliniekbezoek dient de arts dit met u te bespreken als deze nieuwe medicijnen voorschrijft.

De informatie die op die momenten in uw dossier wordt vastgelegd, kunt u vinden bij het onderdeel “gezondheid”. Hier staat dus dus het overzicht van uw thuismedicatie die bekend was bij uw laatste bezoek aan het MCL. Bijvoorbeeld bij een polikliniekbezoek of opname. Het is dus goed mogelijk dat dit overzicht op een later moment niet meer actueel is, omdat u nieuwe medicijnen bent gaan gebruiken of gestopt bent met bepaalde medicijnen. Een actueel medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

Voor vragen en onduidelijkheden over uw medicijnen kunt u terecht bij uw eigen apotheek.

Voor vragen en onduidelijkheden over uw medicijnen kunt u terecht bij uw eigen apotheek.

Wilt u meer informatie over uw medicijnen? Kijk dan voor uitleg op www.apotheek.nl , ga naar medicijnen en zoek uw medicijn. Informatie vindt u ook in de bijsluiter die u bij uw medicijnen heeft gekregen. Als het om een nieuw medicijn gaat, krijgt u ook altijd uitleg door de apotheekmedewerker als u het medicijn ophaalt.

Stop nooit zomaar met uw medicijnen! Ook niet als u last heeft van bijwerkingen of als uw klachten verdwenen zijn. Neem altijd contact op met uw huisarts om hierover te overleggen.

Nee, een actueel medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

In mijnMCL staat wel een medicijnoverzicht bij het onderdeel “gezondheid”. Dit is het overzicht van uw thuismedicatie die bekend was bij uw laatste bezoek aan het MCL. Bijvoorbeeld bij een polikliniekbezoek of opname. Dit is dus wellicht niet meer actueel.

Veelgestelde vragen over mijnMCL (2024)

FAQs

Veelgestelde vragen over mijnMCL? ›

Let op: om mijnMCL zonder DigiD te kunnen gebruiken, heeft u een Nederlands mobiel telefoonnummer (06-nummer) nodig. We adviseren echter om via DigiD gebruik te maken. Vraag daarom een DigiD aan en zorg ervoor dat u zich in MCL heeft laten identificeren aan de hand van een geldig Nederlands identiteitsbewijs.

Hoeveel medewerkers heeft het MCL? ›

Bij het MCL werken ruim 3.000 medewerkers. In totaal zijn er ongeveer 500 verschillende functies.

Hoe kom ik in mijnMCL? ›

Ga naar mijnMCL.nl of naar de mijnMCL-app (MyChart) en klik op 'inloggen / aanmelden DigiD'. Volg de stappen die u op uw scherm ziet om toegang te krijgen tot mijnMCL. Voorlopig blijft het nog mogelijk om via een gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen in mijnMCL.

Wie is eigenaar van MCL? ›

Charles “Mac” McGaughey richtte MCL op in 1950 en is tot op de dag van vandaag eigendom van en wordt geëxploiteerd door The McGaughey Family , die nu al drie generaties lang actief is in de restaurantbranche. MCL is een echt familiebedrijf.

Waar staat MCL restaurant voor? ›

Het bedrijf begon in 1950 met één cafetaria in Indianapolis, Indiana, opgericht door Charles O. McGaughey en George Laughner. MCL is een afkorting van hun twee namen . Tegenwoordig heeft de keten locaties in Illinois, Indiana en Ohio. Het is een particulier bedrijf, nu exclusief eigendom van de familie McGaughey.

Hoeveel operatiekamers heeft het MCL? ›

In het plan bevindt zich op de eerste verdieping de entree met de dokterspost en het Revalidatiecentrum Friesland. Op de verdieping daarboven huisvesten een operatiekamer(OK)-complex met 14 operatiekamers (1 hybride OK en 1 OK geschikt voor een Da Vinci Robot) en 3 poliklinische behandelkamers.

Waarom werken bij MCL? ›

Het fijne aan werken binnen het MCL, is dat je je eigen tijden mag indelen. Ik werk veel in het weekend, maar ook geregeld door de week. 'Ik kan mijn werk perfect combineren met mijn studie pedagogische wetenschappen'. Verder vind ik het MCL een boeiende plek om werkzaam te zijn.

Waar was de eerste MCL-kantine? ›

MCL opende zijn eerste restaurant, dat niet meer bestaat, op 38th Street en Sherman Drive , dat toen werd beschouwd als de noordkant van de stad. Twee jaar later openden McGaughey, Laughner en Chandler een tweede cafetaria aan de oostkant.

Wat kost parkeren bij MCL? ›

Prijzen
 • 20 MinGratis.
 • 1 Uur€1.50.
 • 90 Min€3.00.
 • 2 Uur€3.50.
 • 2.5 Uur€4.50.
 • 3 Uur€5.00.
 • 24 Uur€5.50.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.